Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Disclaimer:

-De producten en verklaringen over de producten op onze website, productfolders en productlabels zijn niet bedoeld als diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziektes en/of aandoeningen. Alle informatie die op deze website of op onze productlabels of verpakking wordt gegeven is alleen voor informatie doeleinden en is niet bedoeld als vervanging voor het advies van uw (natuur)arts of therapeut. Consulteer altijd uw (natuur)arts of therapeut indien u ziekten of specifieke aandoeningen heeft, of zwanger bent, en onze producten wil gebruikten.

Artikel 2

-Bestelling vanaf €50 worden gratis geleverd in België, Nederland, Luxemburg en Duitsland. -verzendkosten voor bestellingen minder dan €50 bedragen €4 in België, Nederland, Luxemburg en Duitsland

Artikel 3

-Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van deze voorwaarden. U neemt kennis van deze voorwaarden bij het plaatsen van de bestelling.

Artikel 4

-Door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent u uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet u binnen de drie dagen na het ontdekken ervan aan de verkoper per e-mail melden.

Artikel 5

-Gezien het een verkoop op afstand betreft heeft u recht op herroeping van de verkoop tot 14 dagen na ontvangst van de goederen. Deze verkoopsvoorwaarden alsook het blanco standaard formulier voor de herroeping worden u in bijlage gemaild wanneer uw bestelling bevestigd wordt. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn in geval van herroeping ten uwen laste.

Artikel 6

-In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.